Waarden

DESKUNDIGHEID

 

Als ingenieursbureau worden wij vaak gevraagd om de mogelijke oorzaken van een technisch probleem te analyseren. Om een zo volledig mogelijk rapport hierover samen te stellen, is het belangrijk om over de nodige deskundigheid te beschikken. Zelfs als een bepaald onderdeel van een zaak te gespecialiseerd is, maken wij gebruik van een netwerk van sapiteurs en andere deskundigen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Dit laat partijen met beslissingsbevoegdheid toe om de beste keuzes te maken op basis van objectieve en wetenschappelijke onderbouwde rapporten.

EEPAD werkt steeds vanuit enkele ideologische waarden om haar activiteiten waar te maken. Daarom beschikt men over de vereiste getuigschriften en nodige kennis om opdrachten tot een goed einde te brengen. De drie belangrijkste waarden die wij hoog in ons vaandel dragen zijn : OPLOSSINGSGERICHTHEID, DESKUNDIGHEID en COMMUNICATIVITEIT.

OPLOSSINGSGERICHTHEID

 

Als ingenieursbureau worden wij o.a. betrokken bij een zaak als er zich technische problemen stellen. Hierbij trachten wij te zoeken naar constructieve oplossingen die zowel technisch als financieel haalbaar zijn. Tegelijkertijd streven wij ernaar om, in het belang van alle betrokken partijen, deze laatste te verzoenen . Hierbij houden wij rekening met de financiële kosten, die gepaard gaan bij het eventueel opstarten van een rechtsprocedure en/of het verder zetten ervan, alsook de eventuele emotionele belasting.

COMMUNICATIVITEIT

 

Als ingenieursbureau luisteren wij in eerste instantie aandachtig naar de verklaringen van de betrokken partijen. Aanvullend wordt er het nodige belang gehecht aan het stellen van de juiste vragen zodat wij een goed beeld krijgen van wat er precies misgelopen is. Een open communicatie is een belangrijke troef in dit gebeuren omdat dit alle partijen de nodige kansen biedt om zijn belangen te verdedigen. Concreet realiseren wij dit door o.a. voor elk plaatsbezoek een gedetailleerd verslag op te stellen met de besproken punten. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het opvolgen van de gemaakte afspraken en deadlines. Deze manier van werken geeft u de beste garantie op het boeken van vooruitgang in uw zaak en op het formuleren van een zo goed mogelijk advies.

Copyright © EEPAD 2015