Werkwijze

WERKWIJZE

 

Planning : Na het ontvangen van een opdracht wordt er dezelfde dag geantwoord of deze al dan niet kan aanvaard worden. In het positieve geval worden alle partijen uitgenodigd voor een plaatsbezoek.

 

Plaatsbezoek : Tijdens het plaatsbezoek worden de verklaringen van de verschillende partijen afgenomen, de nodige technische vaststellingen genoteerd en praktische afspraken gemaakt. Afhankelijk van de complexiteit kunnen meerdere bezoeken nodig zijn.

 

Rapportage : Wij engageren ons om binnen de 3 werkdagen een verslag van het plaatsbezoek te bezorgen aan de opdrachtgever (voor privé-expertises) of aan alle betrokkenen (voor gerechtsexpertises).

 

Opvolging : Partijen krijgen, tenzij anders afgesproken, een week tijd om hun opmerkingen door te sturen. Er wordt met alle bemerkingen van de partijen rekening gehouden bij het samenstellen van het voorverslag.

 

Voorverslag : Van zodra alle nodige info verzameld is, stelt de deskundige een voorverslag op en verspreidt dit naar alle partijen. Deze krijgen dan normaal gezien één maand de tijd om hun opmerkingen kenbaar te maken.

 

Eindverslag : Nadat de afgesproken termijn voor het indienen van opmerkingen is verlopen, maakt de deskundige zijn eindverslag. In functie van de complexiteit van de gemaakte opmerkingen, wordt het eindverslag in normale omstandigheden neergelegd binnen een periode van twee weken.

 

Nevenstaande werkwijze is vooral geïnspireerd op het voeren van een gerechtsdeskundig onderzoek, de welke onderworpen is aan wettelijke voorschriften (zie Gerechtelijk Wetboek artikelen 962 t.e.m. 991). Voor privé-expertises kan deze werkwijze vereenvoudigd worden in samenspraak met de opdrachtgever.

 

Opdracht : Heeft u voor het uitvoeren van een opdracht nood aan een privé-expert of een gerechtsdeskundige, dan kan u als volgt contact opnemen :

 

E-mail : experts@eepad.be

Fax : 053 424 906

Tel : 0486 148 370

 

Copyright © EEPAD 2015