Home

Welkom bij EEPAD.

 

EEPAD is een onafhankelijk ingenieursbureau dat kan beroep doen op meer dan 30 jaar professionele ervaring in de volgende sectoren :

 

BOUW

Verwarming - verluchting - koeling - luchtconditionering - ventilatie - vloerverwarming

Hernieuwbare energie - foto-voltaïsche panelen - zonneboilers - warmtepompen

Liften - Goederenliften

Elektriciteit - Verlichting - Domotica

 

INDUSTRIE

Elektrische energie - productie – verdeling

Elektro- en mechanische installaties

Machinebouw : poorten, werktuigen, verpakkingsmachines, assemblagemachines

Procesautomatisering : PLC - DCS - HMI - regeltechniek - procesinstrumentatie

Proceskennis : stoomproductie - gedemineraliseerd water - afvalverbranding - kolenverbanding

 

ICT (Industriële Computer Technieken)

Computersystemen - computernetwerken

Programmeren : assembler - Turbo Pascal - Visual Basic - Labview - Matlab - Android

Websites - Cloud systemen

 

Deze kennis en ervaring wordt gebruikt voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises, privé expertises, innovatie projecten en technische opleidingen (ondersteund door de theorie om alzo een inzicht te krijgen in zowel het hoe en waarom van bepaalde activiteiten in zowel de dienst exploitatie als onderhoud en met een accent op het storingszoeken en het voorkomen van storingen)

Copyright © EEPAD 2015